Siapa Aku??

Pengetahuan adalah pangkal hartaku, Akal dasar agamaku,
Cinta adalah dasar-dasarku, Rindu adalah kenderaanku,
Ingat pada Allah adalah hiburanku, Kepercayaan adalah gudangku,
Sedih adalah temanku, Ilmu adalah senjataku, Sabar adalah selendangku,
Redha adalah harta rampasanku, Fakir adalah kemegahanku,
Zuhud adalah pekerjaanku, Keyakinan adalah kekuatanku,
Jujur adalah penolongku, Taat adalah yang mencukupiku,
Jihad adalah akhlakku, Permata hatiku adalah di dalam solat.